డి.యస్సి- 2014 వివరాల కోసం క్రింది లింక్ పై క్లిక్ చేయండి

apdsc.cgg.gov.in/

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రుణ మాఫీ అర్హుల జాబితా కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

apcbsportal.ap.gov.in/loanstatus/

TO DOWNLOAD Z.P.P.F.SLIPS  CLICK HERE

1) For Local GPF Number Enter your ZPPF Number
2) For Password Enter EMPxxxxxxxxx  (EMP Your ZPPF number without space)

E.Ls To the Teachers Who attended to Training at Mandal level From 01-06-2011 to 08-06-2011

CLICK HERE FOR GO

APGLI SLIPS

 APGLI Slips updated up to March 2011 are now available. Please check your Entries and Balance, If any errors are found, report immediately to the concerned authorities.

 

SERVICE REGULARIZATION & DECLARATION OF PROBATION IN THE CADRE OF S.G.T (TELUGU)

ANANTAPUR DISTRICT

DSC 1998
DSC 2000
DSC 2001